Charmantes Duo: Augenblicke. Bild: Agnes Varda
Filmhaus: Kino in der Katharinenruine ...? Foto: Matthias Fetzer