Elle, Foto MFA Filmagentinnen
Die Klavierspielerin, Foto Eurovideo
Elle, Foto SBS Productions
Elle, mit Christian Berkel, Foto MFA Filmagentinnen