Takeifa
Takeifa
Pape Samory Seck, Foto / Copyright Vollmond Konzertfotografie
The Undunster