Markus Mauthe, Greenpeace
Foto: Markus Mauthe, Greenpeace
Foto: Markus Mauthe, Greenpeace
Foto: Markus Mauthe, Greenpeace
Foto: Markus Mauthe, Greenpeace
Gemäßigter Regenwald / Foto: Markus Mauthe, Greenpeace
Foto: Markus Mauthe, Greenpeace
Tundra / Foto: Markus Mauthe, Greenpeace
Foto: Markus Mauthe, Greenpeace
Foto: Markus Mauthe, Greenpeace
Ägypten / Foto: Markus Mauthe, Greenpeace
Pantanal, Brasilien / Foto: Markus Mauthe, Greenpeace