DTM auf dem Norisring, 2013. Foto: Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool
DTM auf dem Norisring, 2013. Foto: Dutch Photo Agency/Red Bull Content Pool